• Ngoại động từ

  Đóng (bằng) đinh
  Clouer une planche
  đóng đinh tấm ván
  Clouer une caisse
  đóng đinh hòm
  Đóng chặt xuống (không cựa quậy được)
  Clouer un adversaire au sol
  đánh ngã địch thủ xuống đất
  (nghĩa bóng) bắt ở yên một chỗ
  La surprise le cloue à la chaise
  sự kinh ngạc làm cho nó ngồi yên lịm đi trên ghế
  Làm cho tắc họng
  Clouer un candidat
  làm cho thí sinh tắc họng
  clouer le bec à quelqu'un
  khóa miệng ai lại
  clouer son pavillon
  (hàng hải) quyết chiến đấu đến cùng (tỏ ra bằng cách đóng đinh cờ vào cột buồm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X