• Danh từ giống cái

  Sứ; đồ sứ
  Vaisselle de porcelaine
  bát đĩa bằng sứ
  Casser une porcelaine
  đánh vỡ một đồ sứ
  (động vật học) ốc làn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X