• Ngoại động từ

  Làm vỡ, bẻ gãy
  Casser un verre
  làm vỡ cái cốc
  la chute lui a cassé le bras
  nó ngã gãy tay
  casser du bois
  bổ củi
  (thân mật) làm hỏng
  Il a cassé sa montre
  nó làm hỏng đồng hồ
  Hủy
  Casser un mariage
  hủy cuộc hôn nhân
  Cách chức
  Casser un fonctionnaire
  cách chức một viên chức
  Làm ngừng; gây trở ngại
  Casser le travail
  ngừng việc
  à tout casser
  nhiều lắm là
  Valoir mille francs à tout casser
  hết tốc độ
  Conduire sa voiture à tout casser
  đặc biệt, lạ lùng
  Un film à tout casser
  làm cho sửng sốt
  casser du grain
  cưỡng lệnh
  casser du sucre sur le dos de [[quelquun]]
  nói xấu ai
  casser la cro‰te cro‰te
  cro‰te
  casser la gueule
  (thông tục) dần cho một trận
  casser la marmite
  làm cho kiệt quệ, làm cho suy bại
  casser la tête
  làm nhức óc, làm mệt óc
  casser le cou à [[quelquun]]
  đánh chết ai, hãm hại ai
  casser les vitres
  làm toáng lên
  casser sa ficelle
  trốn đi
  casser sa pipe pipe
  pipe
  casser ses oeufs
  bị trụy thai
  casser une pièce [[dargent]]
  đổi tiền
  cela ne casse rien
  cái đó chẳng có gì lạ, cái đó chẳng có gì đặc sắc
  [[nen]] casser que [[dune]] dent
  không đụng đến một miếng nào
  [[quest-ce]] que je lui ai cassé
  Tôi đá cho nó một trận đến thế nào!
  tu nous la casses tu nous les casses
  mày quấy rầy bọn tao quá

  Nội động từ

  Vỡ, gãy, nát
  Poutre qui va casser
  cái xà sắp gãy
  Bị hỏng, bị phá
  [[�a]] casse
  việc đó hỏng rồi
  quand la corde est trop tendue elle casse
  già néo đứt dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X