• Tính từ

  (thuộc) bưu điện
  Service postal
  sở bưu điện
  Colis postal
  bưu kiện
  Carte postale
  bưu thiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X