• Danh từ giống đực

  Sự ép
  Pressurage des fruits
  sự ép quả
  Sự bóp nặn (để lấy tiền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X