• Danh từ giống đực

  Dự kiến, dự định
  Projets de vacances
  dự kiến vụ nghỉ
  Dự án, dự thảo
  Projet de loi
  dự án luật
  Bản thiết kế, đồ án
  Projet technique
  thiết kế kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X