• Danh từ giống cái

  Tỉnh
  Les provinces de l'ancienne France
  các tỉnh của nước Pháp xưa
  Toute la province s'est soulevée
  cả tỉnh nổi dậy
  Tỉnh nhỏ, địa phương (đối lập với thủ đô)
  La vie de province
  cuộc sống ở tỉnh nhỏ
  (tôn giáo) giáo khu
  Tính từ
  provincial 2
  2
  Phản nghĩa Capitale.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X