• Danh từ giống đực

  (nghệ thuật) chủ nghĩa hiện thực
  Réalisme socialiste
  chủ nghĩa thực hiện xã hội chủ nghĩa
  Tính hiện thực
  Le réalisme d'un personnage
  tính hiện thực của một nhân vật
  óc thực tế
  Réalisme politique
  óc thực tế về chính trị
  (triết học) thuyết duy thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X