• Tính từ

  (thuộc) chính trị
  Vie politique
  đời sống chính trị
  Criminel politique
  chính trị phạm
  économie politique
  kinh tế chính trị
  Homme politique
  chính khách
  Monde politique
  chính giới
  Parti politique
  chính đảng
  Régime politique
  chính thể
  (văn học) khôn khéo
  Ce n'est pas très politique
  thế là không khôn khéo lắm

  Danh từ giống đực

  Nhà chính trị, chính trị gia
  Un fin politique
  một nhà chính trị khôn khéo
  Mặt chính trị
  Le politique et le social
  mặt chính trị và mặt xã hội
  Danh từ giống cái
  Chính trị
  Chính sách
  (nghĩa rộng) cách xử sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X