• Danh từ giống đực

  Bếp
  Réchaud au pétrole
  bếp dầu hỏa
  Réchaud électrique
  bếp điện
  (nông nghiệp) như réchauf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X