• Tính từ

  (luật học, pháp lý) (để) hủy, (để) hủy bỏ
  Condition résolutoire
  điều kiện hủy bỏ hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X