• Danh từ giống đực

  Sự vá (quần áo)
  Faire du ravaudage
  vá quần áo
  (nghĩa bóng) công việc chắp vá, công việc vá víu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X