• Nội động từ chép lại, sao lại.

    Recopier une adresse
    chép lại một địa chỉ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X