• Danh từ giống cái

  Địa chỉ
  Changer d'adresse
  đổi địa chỉ
  Se tromper d'adresse
  nhầm địa chỉ
  J'ai oublié de mettre l'adresse sur l'enveloppe
  tôi quên ghi địa chỉ trên phong bì
  Carnet d'adresses
  sổ ghi địa chỉ
  Thư thỉnh nguyện (của quốc hội gửi cho vua)
  Sự khéo léo
  Adresse des mains
  sự khéo tay
  L'adresse d'un prestidigitateur
  sự khéo léo của một nhà ảo thuật
  Tour d'adresse
  trò quỷ thuật
  Phản nghĩa Gaucherie, maladresse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X