• Danh từ giống cái

  Sự từ bỏ
  Renonciation au trône
  sự từ bỏ ngôi vua
  Sự bỏ
  Renonciation à une opinion
  sự bỏ ý kiến
  Phản nghĩa Approbation. Acceptation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X