• Danh từ giống cái

  Trách nhiệm
  Accepter une responsabilité
  nhận một trách nhiệm
  Chế độ trách nhiệm
  Responsabilité ministérielle
  chế độ trách nhiệm nội các

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X