• Tính từ

  (thuộc) La Mã
  Aniquité romaine
  nhà thờ La Mã
  (thuộc) Rô-ma
  (ngành in) rômanh
  Caractères romains
  chữ rômanh
  balance romaine
  cái cân ta

  Danh từ giống đực

  (ngành in) chữ rômanh
  travail de Romain
  (thân mật) công việc lâu dài vất vả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X