• Tự động từ

  Trả
  S'acquitter d'une dette
  trả món nợ
  Giữ trọn, làm tròn
  S'acquitter de ses engagements
  giữ trọn lời cam kết
  S'acquitter de ses devoirs
  làm tròn bổn phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X