• Danh từ giống cái

  Sự quyến rũ
  La séduction des richesses
  sự quyến rũ của tiền của
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự làm hư, sự mua chuộc
  Séduction de témoins
  sự mua chuộc nhân chứng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X