• Danh từ giống cái

  Sự tách riêng, sự tách biệt
  ségrégation des caractères
  (sinh vật học) sự phân ly tính chất
  ségrégation raciale
  sự tách biệt chủng tộc

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X