• Tính từ

  (thuộc) người Xê-mít
  Race sémite
  giống người Xê-mít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X