• Tính từ

  Nhảy
  Insecte sauteur
  sâu bọ nhảy
  (thể dục thể thao) vận động viên nhảy
  Sauteur en hauteur
  vận dộng viên nhảy cao
  Ngựa chuyên nhảy
  (thân mật) người hay hứa hão, người không đứng đắn
  ( số nhiều) (động vật học) nhóm sâu bọ nhảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X