• Phó từ

  (một cách) thông thái
  Disserter savamment
  nghị luận một cách thông thái
  Khéo léo
  Agir savamment
  hành động khéo léo
  Phản nghĩa Maladroitement; simplement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X