• Phó từ

  Hữu ý, cố tình
  Tromper sciemment
  cố tình đánh lừa
  Phản nghĩa Etourdiment, inconsciemment, involontairement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X