• Ngoại động từ

  Chia, tách
  Scinder une question
  tách một vấn đề
  Phản nghĩa Associer, unir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X