• Danh từ giống cái

  Câu hỏi
  Poser des questions
  đặt câu hỏi
  Vấn đề
  Question philosophique
  vấn đề triết học
  (sử học) sự tra tấn
  Soumettre un accusé à la question
  tra tấn một người bị cáo
  ce n'est pas la question
  không phải sự việc đó; đó không phải vấn đề
  c'est toute la question
  cái khó là ở chỗ đó, vấn đề là ở chỗ đó
  en question
  đương nói đến
  faire question
  còn đáng ngờ, chưa chắc
  Il est question de
  ...�� đương bàn đến việc....
  Il n'est pas question de
  không phải về việc
  mettre en question mettre
  mettre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X