• Danh từ giống cái

  Sự chia, sự tách, sự chia tách
  La scission d'un parti
  sự chia tách một đảng
  La scission de l'Eglise d'Angleterre
  sự tách của giáo hội Anh
  Phản nghĩa Accord, association, coalition, concorde.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X