• Phó từ

  Theo phương pháp kinh viện, (một cách) kinh viện
  Discuter scolastiquement
  thảo luận một cách kinh viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X