• Động từ

  Thảo luận, bàn cãi, tranh luận
  Discuter un projet de loi
  thảo luận một dự luật
  Discuter avec quelqu'un
  tranh luận với ai
  Discuter de politique
  thảo luận về chính trị
  Exécutez discutez plus
  thi hành đi, đừng bàn cãi nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X