• Ngoại động từ

  Dò xét, tìm hiểu kỹ càng
  Scruter l'activité de quelqu'un
  dò xét sự hoạt động của ai
  Nhìn chăm chú
  Scruter l'horizon
  chăm chú nhìn chân trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X