• Đại từ ( số nhiều quelques-uns, giống cái quelqu'une, số nhiều giống cái quelques-unes)

  Người nào, ai
  Quelqu'un joue du piano quelque part
  ai chơi pianô đâu đấy
  Quelqu'un lui a dit
  một người nào đã nói với nó

  Phản nghĩa Personne

  Ta đây kẻ giờ
  Se croire quelqu'un
  tưởng là ta đây kẻ giờ
  ( số nhiều) (một) vài cái; (một) vài người
  Ne mangez pas tous les gâteaux laissez m'en quelques-uns
  đừng ăn hết cả bánh ngọt, để cho tôi vài cái
  Quelques-uns des assistants
  một vài người trong cử tọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X