• Tự động từ

  Tiếp xúc với, quan hệ với
  Se frotter aux techniciens
  tiếp xúc với các nhà kỹ thuật
  Tấn công, khiêu khích (ai)
  qui s'y frotte s'y pique
  ai chạm vào đấy sẽ hối hận
  se frotter de latin
  học sơ qua tiếng La tinh
  Phản nghĩa Glisser.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X