• Tự động từ

  Cuộn mình
  Le serpent se replie
  con rắn cuộn mình
  Rút lui
  L'armée se replie
  đạo quân rút lui
  (nghĩa bóng) lắng xuống
  Se replier en soi-même
  lắng mình xuống
  âme qui se replie
  tâm hồn lắng xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X