• Tự động từ

  Đoàn kết; liên kết
  Se solidariser avec les grévistes
  liên kết với thợ bãi công
  Phản nghĩa Désolidariser.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X