• Giới từ

  Với, cùng với
  Se promener avec un ami
  đi dạo chơi với một người bạn
  Prendre la poule avec ses petits
  bắt con gà mái cùng với đàn gà con
  Mélanger la farine avec les oeufs
  trộn bột với trứng
  Condamnation avec sursis
  án treo, huyền án
  Une chambre avec vue sur la mer
  căn phòng nhìn ra biển
  Bằng
  Ouvrir la porte avec une clé
  mở cửa bằng cái chìa khóa
  Manger avec les doigts
  ăn bằng ngón tay, ăn bốc (không dùng thià đũa)

  Phản nghĩa Sans

  Đối với
  Être docile avec ses parents
  dễ bảo đối với cha mẹ
  Comment se comporte-t-il avec vous
  hắn cư xử với anh như thế nào?
  Avec lui tout est compliqué
  với hắn thì việc gì cũng phức tạp
  [[davec]]
  với (nghĩa phân cách)
  Distinguer le faux [[davec]] le vrai
  �� phân biệt cái giả với cái thật
  Il a divorcé [[davec]] sa femme
  �� hắn đã ly dị với vợ hắn

  Phó từ

  (thân mật) cùng với, cả
  Manger du pain et du fromage avec
  ăn bánh mì cùng với pho mát.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X