• Danh từ giống đực

  Sự cắt
  Sectionnement d'un fil métallique
  sự cắt một dây kim loại
  Sự phân, sự chia
  Le sectionnement d'une circonscription électorale
  sự phân một khu bầu cử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X