• Danh từ giống đực

  Chỉ, sợi, dây
  Fil de soie
  chỉ tơ
  Fil électrique
  dây điện
  Fil à plomb
  dây dọi
  Dây nói
  Coup de fil
  sự gọi dây nói
  Chiều thớ (trong đá, gỗ)
  Lưỡi (dao, kiếm)
  Le fil d'un rasoir
  lưỡi dao cạo
  Dòng, đường
  Le fil de la rivière
  dòng sông
  Fe fil de la vie
  con đường đời
  au fil de
  theo dòng
  Au fil des heures
  theo dòng thời gian
  cousu de fil blanc
  lộ quá, không giấu giếm được
  de fil en aiguille
  từ từ, tí một
  donner du fil à retordre
  gây khó khăn rắc rối
  fil d'Ariane
  chỉ nam; cái chỉ đường
  fils de la Vierge
  tơ nhện bay
  n'avoir pas inventé le fil à couper le beurre
  (thân mật) không tinh quái
  n'avoir plus de fil sur la bobine
  (thân mật) hói đầu
  ne tenir qu'à un fil
  như treo trên sợi tóc, mong manh
  passer au fil de l'épée
  đâm chết
  se laisser aller au fil de l'eau
  chớp lấy thời cơ thuận lợi
  Đồng âm File.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X