• Tính từ

  Mười sáu
  Seize personnes
  mười sáu người
  (thứ) mười sáu
  Page seize
  trang mười sáu
  Danh từ giống đực
  Mười sáu
  Số mười sáu
  Ngày mười sáu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X