• Danh từ giống cái

  Trang
  Les pages d'un livre
  những trang sách
  Lire une page
  đọc một trang
  Lettre de deux pages
  thư hai trang
  Les plus belles pages de l'histoire du
  (nghĩa bóng) những trang sử đẹp nhất của nước Việt Nam
  Tờ
  Déchirer une page d'un livre
  xé một tờ sách
  Đoạn văn; khúc nhạc
  Les plus belles pages de Racine
  những đoạn văn hay nhất của Raxin
  être à la page
  theo đúng thời trang
  fausse page
  (ngành in) trang bên trái
  la belle page
  (ngành in) trang bên phải
  mettre en pages mettre
  mettre
  mise en pages mise
  mise
  tourner la page
  sang việc khác, sang trang (nghĩa bóng)

  Danh từ giống đực

  (sử học) thị đồng
  effronté comme un page
  (văn học) trâng tráo quá chừng
  (thông tục) như pageot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X