• Tính từ

  ( Bien senti) thấu triệt
  Paroles bien senties
  những lời nói thấu triệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X