• Phó từ

  Hay, tốt, giỏi, đúng
  Bien organisé
  tổ chức tốt
  Il travaille bien
  nó làm việc giỏi
  Agir bien
  hành động đúng
  Rất, lắm, quá
  Il est bien malade
  nó ốm lắm
  J'aime bien [[�a]]
  tôi thích cái ấy lắm
  Il est bien jeune pour ce travail
  nó còn quá trẻ để đảm đương nổi công việc ấy
  Nhiều
  Bien des gens pensent ainsi
  nhiều người nghĩ như thế
  Khoảng ít nhất
  Cela vaut bien le double
  ít nhất cũng đáng gấp đôi
  Có...
  J'y suis bien allé mais vous n'y étiez plus
  tôi có đến đấy, nhưng anh không còn ở đó
  Thực, quả là
  Il part bien demain Ngày mai đi thực à [[ =]]
  chính nó đấy
  Dù sao
  Il faut bien le supporter
  dù sao thì cũng phải chịu đựng việc đó
  ah bien oui!
  lầm quá đi thôi!
  aller bien
  khỏe mạnh
  aussi bien aussi
  aussi
  aussi bien que aussi
  aussi
  bel et bien
  thực sự
  Il a été bel et bien renvoyé
  �� nó thực sự bị đuổi
  bien
  bien ou mal
  dù thế nào
  Bien ou mal c'est chose faite
  �� dù thế nào thì việc cũng đã rồi
  bien plus
  hơn nữa
  bien que
  dù, mặc dù
  c'est bien fait
  đáng lắm
  eh bien! eh
  eh
  bien!
  il est bien entendu que
  đã đành rằng
  mais bien
  mà đúng là
  Ce n'est pas un oubli mais bien une erreur volontaire
  �� không phải là một điều quên, mà đúng là một sự chủ tâm sai lầm
  ni bien ni mal
  nhì nhằng
  si bien que
  đến nỗi
  tant bien que mal
  tàm tạm; nhì nhằng
  un peu bien
  thực quá
  Une femme un peu bien méchante
  �� một phụ nữ thực quá ác nghiệt
  vouloir bien bien vouloir
  vui lòng

  Tính từ

  Tốt, đúng, phải được
  Tout est bien
  mọi việc đều tốt
  Ce n'est pas bien d'agir ainsi
  làm như thế là không phải
  Elle est bien dans ce rôle
  cô ta thủ vai ấy được đấy
  Thoải mái
  On est bien dans ce fauteuil
  ngồi ghế bành này thực thoải mái
  Hòa thuận
  Il est bien avec tout le monde
  nó hòa thuận với mọi người
  Khỏe mạnh; khỏe khoắn
  Le malade est moins bien ce matin
  sáng nay người bệnh yếu hơn
  Je me sens bien
  tôi cảm thấy khỏe khoắn
  Đẹp
  Cette femme a d‰ être bien
  người đàn bà này trước kia rất đẹp
  (thân mật) khá, cừ
  Un type bien
  một tay cừ
  Phản nghĩa Mal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X