• Danh từ giống cái

  Soie grège
  tơ sống
  Soie d'araignée
  tơ nhện
  Lụa
  Robe en soie
  áo lụa
  (động vật học) lông cứng; tơ
  Pinceau en soie de porc
  bút lông bằng lông cứng lợn
  Soie d'annélide
  (động vật học) tơ của giun đốt
  (thú y học) bệnh rò cổ (lợn)
  Chuôi (dao, kiếm...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X