• Phó từ

  Cẩn thận, kỹ
  Préparer soigneusement la [[le�on]]
  soạn cẩn thận bài giảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X