• Danh từ giống cái

  Sự liên đới
  Sự đoàn kết; tình đoàn kết
  Solidarité entre deux peuples
  tình đoàn kết giữa hai dân tộc
  Sự liên kết
  Solidarité de deux phénomènes
  sự liên kết của hai hiện tượng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X