• Giới từ

  Giữa
  Entre Hano… et Hue
  giữa Hà Nội và Huế
  Entre dix et onze heures
  giữa mười và mười một giờ
  Entre amis
  giữa bạn bè với nhau
  Entre vous et moi
  giữa anh và tôi
  Qu'y a-t-il entre eux
  giữa họ với nhau có điều gì thế?
  d'entre
  trong
  L'un d'entre nous
  �� một người trong chúng ta
  entre autres
  trong đám những cái khác, trong đám những người khác
  J'ai vu entre autres votre père
  �� tôi trông thấy cha anh trong đám những người khác
  entre chien et loup
  lúc nhá nhem
  entre deux âges
  vào trạc trung niên
  entre deux eaux
  lửng lơ dưới nước
  entre deux feux
  chết chẹt ở giữa; trên đe dưới búa
  entre deux vins
  ngà ngà say
  entre la poire et le fromage
  lúc tráng miệng, lúc cởi mở nhất
  entre la vie et la mort
  sống dở chết dở
  entre les deux deux
  deux
  entre les mains de
  vào trong tay ai, lọt vào tay ai
  entre nous
  nói riêng giữa hai ta
  entre quatre murs
  bị giam; trơ trọi
  entre quatre yeux entre quat'z'yeux
  giữa hai người với nhau
  entre tous
  hơn cả, nhất
  L'entre qu'il aime entre tous
  �� đứa con ông ấy yêu hơn cả
  être entre quatre planches
  nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn; chết
  nager entre deux eaux
  ở giữa; bên cha cũng kính bên mẹ cũng vái
  regarder quelqu'un entre les yeux
  nhìn thẳng vào mặt ai
  Phản nghĩa Hors ( de).
  Đồng âm Antre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X