• Tính từ

  Qua loa, sơ lược, đơn sơ
  Exposé sommaire
  sự trình bày sơ lược
  Procédure sommaire
  (luật học, pháp lý) trình tự tố tụng đơn sơ

  Danh từ giống đực

  Bản tóm tắt
  Le sommaire [[dun]] chapitre
  bản tóm tắt một chương
  Phản nghĩa Détaillé, long. Complexe, minutieux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X