• Danh từ giống đực

  Chương sách; khoản
  Lire un chapitre
  đọc một chương sách
  Les chapitres du budget
  các khoản của ngân sách
  Tập đoàn thầy tu
  Cuộc họp thầy tu; chỗ họp của thầy tu
  Khoản; vấn đề
  Être sévère sur le chapitre de la discipline
  nghiêm khắc về vấn đề kỷ luật
  avoir voix au chapitre
  có quyền ăn nói
  chapitre clos
  cuộc họp hạn chế (với số người nhất định)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X