• Danh từ giống đực

  Ống bễ, ống thổi
  Soufflet de forge
  ống bễ lò rèn
  Ống gió (đàn ống)
  Phần xếp nếp
  Soufflet de cartable
  phần xếp nếp ở cái cặp
  Soufflet d'appareil photographique
  hộp xếp nếp của máy ảnh
  Soufflet de train
  mui xếp nếp (giữa hai toa)
  Cái tát
  (nghĩa bóng) điều xúc phạm, điều sỉ nhục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X