• Tính từ

  Xem sphère
  Secteur sphérique
  hình quạt cầu
  Une bille parfaitement sphérique
  hòn bi hoàn toàn hình cầu
  Miroir sphérique
  gương cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X