• Ngoại động từ

  (y học) làm sai khớp
  Subluxer le maxillaire inférieur
  làm sai khớp hàm dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X